Tag: 10 लाख सानुग्रह अनुदान

कर्मचाऱ्याची 10 वर्षे सेवा होण्यापुर्वीच मृत्यु पावल्यास मिळणाऱ्या 10 लाख रुपये व इतर आर्थिक राशी  लाभाबाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय .

कर्मचारी 10 वर्षे सेवा पुर्ण होण्यापुर्वीच मृत्यू पावल्यास अशा कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकास महाराष्ट्र शासनातर्फे 10 लाख सानुग्रह अनुदान अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन…

मराठी बातमी