Tag: 18 month DA

Breaking News : सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिने कालावधी मधील DA थकबाकी मिळणार ? काय आहे आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळामध्ये जानेवारी 2022 ते जुलै 2021 या 18 महिने कालावधी करीता महागाई भत्ता वाढ थांबविण्यात आली होती…

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कारोना काळातील 18 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता आहरित करणेबाबतचा महत्वपुर्ण पत्र .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीतील 18 महिने महागाई भत्ता रोखण्यात आलेला होता . सदर कालावधीमध्ये कर्मचारी कामावर कार्यरत असताना देखिल कर्मचाऱ्यांच्या…

सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील  18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता मिळणार .

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 18 महिने कालावधीमधील डी.ए बाबत मोठी आनंदाची बातमी आलेली आहे . ती म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना काळातील 18…

BREAKING  NEWS : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 18 महिने कालावधीमधील DA थकबाकी बाबत सर्वात मोठी अपडेट .

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कोरोना महामारीमुळे 18 महिने DA गोठविण्यात आला होता .या कालावधीमधील DA देण्याबाबत कर्मचारी युनियन व पेन्शनधारकांकडुन केली जात…

GOOD NEWS : 18 महीने कालावधी मधील DA थकबाकी बाबत अत्यंत महत्वाची अपडेट ! कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठा आर्थिक लाभ .

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागील 18 महीने कालावधी मधील महागाई भत्ता बाबत अत्यंत महत्वाची अपडेट आली आहे . ती म्हणजे या 18…

सातवा वेतन आयोग – 18 महीने कालावधी मधील महागाई भत्ताचे दर जाहीर !

सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत , 18 महीने कालावधी मधील महागाई भत्ता अदा केले जाणार आहे . जे कि , कोरोना महामारीमुळे गोठविण्यात…

GOOD NEWS :- 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम पन्नास हजार ते दीड लाख रुपये  मिळणार .

नुकतेच केंद्र सरकारने , कामगार युनियनच्या वारंवार होणाऱ्या मागणीमुळे 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता दिला जाणार आहे . या कालावधीमधील…

राज्य कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी ! केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता मिळणार .

महाराष्ट्र शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना एक मोठी आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे 18 महीने कालावधील महागाई…

खुशखबर ! राज्य कर्मचाऱ्यांना माहे एप्रिल मध्ये मिळणार , DA फरकासह इतर आर्थिक लाभ .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे एप्रिल महीन्याच्या वेतन देयकासोबत मोठे आर्थिक लाभ मिळणार आहे . राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा माहे जुलै ते सप्टेंबर 2021…

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी  ! 18 महीने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाची मोठी रक्कम मिळणार .

केंद्र सरकारी कर्मचारी व कामगार युनियन कडुन मागील 18 महीने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरकाची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला…