Tag: 3% महागाई भत्ता वाढ

GR : राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.16.12.2022

राज्य शासन सेवेतील शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पुर्ण करणेबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन…

अखेर राज्य कर्मचाऱ्यांना 3% DA वाढ लागु करणेबाबत , मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा , ऑगस्ट पासुन 34% दराने महागाई भत्ता लागु !

राज्य शासन सेवेतील शासकीय , जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांची अखेर डी.ए वाढीबाबतची प्रदिर्घ कालावधीची प्रतिक्षा…

GOOD NEWS : सणासुदीच्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आली ही, मोठी आनंदाची बातमी .

केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डी.ए मध्ये 4 टक्के वाढ केला असुन , सदरचा डी.ए हा सप्टेंबर महिन्याच्या वेतन /पेन्शन पेन्शन…

राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन , सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे ,केंद्राप्रमाणे भत्ते अशा विविध 16 मागणीवर महत्वपुर्ण निर्णय ! बैठकीचे कार्यवृत्त पाहा. (PDF)

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची राज्याचे मा.मुख्य सचिव श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षेतखाली दि.22.07.2022 रोजी बैठक संपन्न झाली .सदर बैठकीमध्ये ,राज्य…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता DA फरकास लागु करणेबाबत वित्त विभागाकडुन शिक्कामोर्तब .

राज्यातील शासकीय , जिल्हा परिषदा , निवृत्तीवेतनधारक त्याचबरोबर इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता डी.ए फरकासह लागु करणेबाबतच्या प्रस्तावाला…

राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन महागाई भत्ता 34 % ,महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय !

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे .जूलै महिन्यापासुन राज्यात शिवसेना – भाजपा युतीची सत्ता येण्याची शक्यता…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 01 जुलै पासुन 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार , डी.ए वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारचा शिक्कामार्तब !

राज्य शासन सेवेतील शासकीय , जिल्हा परिषदा , अनुदानित खाजगी शाळेतील कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीबाबत आनंदाची…

GOOD NEWS : राज्य शासकिय / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 % DA लागु करणेबाबत वित्त विभागाची प्रक्रिया पुर्ण .

राज्य शासकिय व पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यंना कंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 % दराने महागाई भत्ता लागु करणेबाबतचा मार्ग सरकारकडुन मोकळा झाला आहे…

राज्य कर्मऱ्यांना 34 टक्के दराने महागाई भत्ता व सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता कधी मिळणार ?

राज्यातील शासकीय , निमशासकीय , जिल्हा परिषदा कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे 34 टक्के दराने महागाई भत्ता लवकरच अदा करण्यात येणार असुन…

आनंदाची बातमी ! राज्य सरकारी व पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी 2022 पासुन 3 टक्के DA वाढ .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना जुलै 2021 पासुन केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 3 टक्के महागाई भत्ता वाढ लागु करण्यात आली आहे…

मराठी बातमी