Tag: 3% DA वाढ

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 7 टक्के वाढ , ऑगस्ट महिन्यात मिळणार वाढीव पगार .

राज्य शासकीय व इतर पात्र असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये 7 टक्के पगारवाढ होणार आहे .याबाबत राज्य शासनाचे अधिकृत्त शासन निर्णय दि.07.08.2022…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 34% दराने महागाई भत्ता , DA फरकासह जुलैच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत ! आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट .

राज्यातील शासकीय , निवृत्तीवेतनधारक , जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जानेवारी डी.ए वाढ जुलै वेतन देयकासोबत अदा करणेबाबतच्या प्रस्तावाला…

BREAKING NEWS : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै 2022 पासुन 38% दराने !

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे .ती म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन 38…

BREAKING  NEWS : अखेर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या 34 टक्के महागाई भत्ता बाबत आली आनंदाची बातमी .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकिय , जिल्हा परिषदा ,निवृत्तीवेतन व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे 34 टक्के दराने महागाई भत्ता…

BREAKING  NEWS : महागाई भत्ता वाढ व कर्मचाऱ्यांच्या  इतर प्रलंबित प्रश्नासाठी कॅबिनेट बैठक !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जानेवारी 2022 महागाई भत्ता वाढ अद्याप पर्यंत लागु करण्यात आलेली नाही .त्याचबरोबर…

राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी ! जुलैच्या वेतनासोबत मिळणार वाढीव DA सह , महागाई भत्ता फरक .

राज्य सरकारी /जिल्हा परिषदा /निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता बाबत मोठी आनंदाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे…

State Employee : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै मध्ये मिळणार वेतन वाढीसह ,34% दराने महागाई भत्ता !

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी माहे जुलै 2022 मध्ये वेतन वाढीसह , 34% दर प्रमाणे महागाई भत्ता मिळणार आहे . यामुळे राज्यातील सरकारी…

GOOD NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 मध्ये  34 % दराने DA मिळणार ,राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट !

राज्यातील शासकिय / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे राज्यातील कर्मचाऱ्यांची DA वाढीबाबतची खुप दिवसापासुनची प्रतीक्षा…

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ,महागाई भत्ता मध्ये आणखीण 3 % वाढ झाली निश्चित !

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखीण एक आनंदाची बातमी आली आहे .ती म्हणजे महागाई भत्ता मध्ये आणखीन 3 % वाढ निश्चित करण्यात आली…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 % DA जानेवारी  2022 पासुनच होणार लागु !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकिय ,निमशासकिय ,व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 टक्के महागाई भत्ता जानेवारी 2022 पासुनच…

मराठी बातमी