State Employee : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा “ 33 : 60 “ फॉर्म्युला लागु होणार .

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सेवानिवृत्तीचा “ 33 : 60 “ फॉर्म्युला लागु करणे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत .याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडुन तयार करण्यात आला असला तरी कर्मचाऱ्यांना 33 वर्षे सेवा मान्य नसल्याने , या प्रस्तावाला मोठा विरोध कर्मचाऱ्यांकडुन कायम आहे . या प्रतावानुसार 33 वर्षे सेवा किंवा 60 वर्षे सेवा यापैकी जी तारीख लवकर … Read more

BREAKING NEWS : 33 वर्षे सेवा पुर्ण झाल्यास ,सक्तीची सेवानिवृत्ती व सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे बाबत महत्वपुर्ण अपडेट !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविणे बाबत कर्मचाऱ्यांकडुन मोठी मागणी होत आहे .परंतु 2019 मध्ये राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन 33 वर्षे सेवानियम प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे .या प्रस्तावाला अद्यापर्यंत मान्यता मिळालेली नाही . या प्रस्तावानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 33 वर्षे पुर्ण झाली आहे . अशा कर्मचाऱ्यांना सक्तीचे सेवानिवृत्ती देण्याबाबत वित्त विभागाकडुन प्रस्ताव … Read more

धक्कादायक वृत्त : 33 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती .

राज्यातील शासन सेवेमध्ये 33 वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे .ती म्हणजे शासन सेवेत 33 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार आहे .यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची भीती निर्माण , झाली आहे . महाराष्ट्र शासन सेवेमध्ये वर्ग – 4 संवर्गामध्ये , 33 वर्षा पेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांची … Read more

BIG UPDATE : सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे / 33 वर्षे सेवानियमास कर्मचाऱ्यांचा मोठा विरोध .

राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे व 33 वर्षे सेवानियमाबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडुन तयार करण्यात आला आहे . हे प्रस्ताव विधानसभेत सादर करण्यापुर्वीच कर्मचाऱ्यांकडुन मोठा विरोध होत आहे . यामुळे राज्य शासनाकडुन या प्रस्तावाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे . राज्य शासन सेवेत वयोमानानुसार उशिरा शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष अतिरिक्त सेवा मिळावी … Read more

BREAKING NEWS : नविन राज्य कर्मचारी सेवानियमानुसार या कर्मचाऱ्यांचे होणार नुकसान .

राज्य शासनाने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नविन सेवानियम बाबत विधेयक तयार केले आहे . या नविय विधेयकानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे केले जाणार आहे . यामुळे अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे . यामुळे या विधेयकाचे अनेक कर्मचारी स्वागत करत आहेत . परंतु या सेवानिवयमामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना नुकसान होणार आहे . याबाबतचा सेवानियम काय … Read more

BREAKING  NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे / 33 वर्षे सेवा फॉर्मुला लागु करणेबाबतचा विधेयक !

सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत , राज्य कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी होत आहे . यामुळे राज्य शासनाने सेवानिृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत विधेयक तयार करण्यात आला आहे . हे विधेयक राज्याच्या अधिवेशात मांडण्यात येणार आहे . या विधेयकामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे . तर काही कर्मचाऱ्यांना याचा तोटा होणार आहे .याबाबतचा विधेकय कसा आहे ते … Read more

वयाचे 50 / 55 वर्षे आणि 30 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्त्ती ,33 वर्षे सेवानियम लागू होणार.

राज्य शासनाच्या सेवेतील ज्या कर्मचारी /अधिकाऱ्यांचे वय 50 ते 55 वर्षे आहेत आणि ज्यांची शासन सेवा 30 वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे .अशा राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची /अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता तपासण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत .जे कर्मचारी /अधिकारी वयोमानानुसार काम करण्यास अकार्यक्षम आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त्तीच्या दिनांकापूर्वीच सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात येणार आहे . 50 … Read more