Tag: 50/55 वर्षे सेवा

50/55 व्या वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती ! सुधारित शासन निर्णय !

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षानंतर शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवा पुनर्विलोकन करुन मुदतपुर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत…

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वयाच्या 50/55 वर्षापलीकडे अथवा सेवेच्या 30 वर्षानंतर मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देणेबाबतचे वेळोवेळी सुधारणा झालेले सर्व सुधारित शासन निर्णय .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत असणारे व वयाच्या 50/55 वर्षानंतरच्या पुनर्विलोकनाबाबत राज्य् शासनाकडुन कर्मचाऱ्यांची शासन सेवेत काम करण्याची क्षमता आजमिविण्यासाठी वेळोवेळी…

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलीकडे / 30 वर्ष सेवेनंतर, मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती बाबत राज्य शासनाचे धोरण !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांना वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या 30…

राज्य शासन सेवेतील 50/55 व्या वर्षापलीकडे अथवा 30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती ! GR दि.11 जुलै 2022.

राज्य शासन सेवेतील 50/55 व्या वर्षापलीकडे अथवा ज्यांची शासन सेवेतील अर्हताकारी सेवेची 30 वर्षे पुर्ण झाली आहेत अशा अधिकाऱ्यांची शासन…

BREAKING NEWS : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सक्तीने सेवानिवृत्ती , 31 जुलै पर्यंत कार्यवाही करण्याचे राज्य सरकारचा आदेश !

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा धक्कादायक निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारकडुन घेण्यात आला आहे . सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्यात कार्यवाही करण्याचे आदेश…

50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे सेवा पुर्ण झालेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देणेबाबत आज निर्गमित झालेला शासन निर्णय .दि.20.06.2022

50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा पुर्ण झालेल्या अकार्यक्षम अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण…

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे किंवा सेवेच्या 30 वर्षे पुर्ण होणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती ! शासन परिपत्रक .

वयाच्या 50/55 व्या वर्षापलिकडे /अर्हताकारी सेवेच्या 30 वर्षे पुर्ण झालेल्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा पुनर्विलोकनाबाबत शिक्षण संचालनालय ,पुणे मार्फत…

वयाचे 50 / 55 वर्षे आणि 30 वर्षे सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्त्ती ,33 वर्षे सेवानियम लागू होणार.

राज्य शासनाच्या सेवेतील ज्या कर्मचारी /अधिकाऱ्यांचे वय 50 ते 55 वर्षे आहेत आणि ज्यांची शासन सेवा 30 वर्षापेक्षा जास्त झालेली…

मराठी बातमी