Tag: 7 वा वेतन आयोग दुसरा हप्ता

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते रोखीने देणेबाबत,आत्ताचे महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

राज्य शासन सेवेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार आहे .सदर सातवा…

राज्य कर्मचारी व पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रीमंडळाची कॅबिनेट बैठक.

राज्य शासकिय कर्मचारी / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांचे अनेक आर्थिक प्रश्न प्रलंबित आहेत .यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजगी वाढत असल्याने , अनेक वेळा…

राज्य शासकीय व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव ३ महागाई भत्ता व इतर प्रलंबित बाबीसाठी अर्थसंकल्पीय निधी तरतुद .

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बऱ्याच दिवसापासुन अनेक आर्थिक प्रश्न प्रलंबित आहे .या प्रलंबित प्रश्नासाठी राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांकडुन आंदोलन करण्यात आले होते…

वाढीव महागाई भत्ता , महागाई भत्ता फरक  व 7 वा वेतन आयोग थकबाकी तिसरा हप्तासाठी निधीची तरतुद.

राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता बाबत माहे फेब्रुवारी महीन्याच्या अर्थसंकल्पात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे…

महागाई भत्ता ,व महागाई भत्ता फरक देयकाची रक्कम जानेवारी वेतनासोबत ..

महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव 3 % महागाई भत्ता जानेवारी वेतनासोबत रोखीने दिला जाणार आहे ,हा वाढीव 3 % महागाई…

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे 7 वा वेतन आयोग थकबाकी हप्ता प्रदानाबाबत परिपत्रक .

जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता प्रदान करण्याबाबत शिक्षण संचालक यांचे…

7 वा वेतन आयोग थकबाकी फरकाचे हप्ते जानेवारी /फेब्रुवारी वेतन देयकासोबत .

राज्य शासकीय ,जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता बाकी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता…

मराठी बातमी