Tag: 7 वा वेतन आयोग पहिला हप्ता

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी ! सातव्या वेतन आयोगाचे तिनही हप्ते अदा करण्याकरीता वित्त विभागाकडुन निधींची तरतुद !

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत राज्य विधीमंडळामधुन मोठी धक्कादायक बातमी समोर आली असतानाच , कर्मचारी हिताचे एक दिलासादायक…

State Employee : जुनी पेन्शन , सेवानिवृत्तीचे वय , महागाई भत्ता वाढ व सातवा वेतन आयोागाचे उर्वरित हप्ते या संदर्भातील प्रश्न अधिवेशानात लागणारी निकाली !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासुन प्रलंबित आहेत , यामध्ये प्रामुख्याने जुनी पेन्शन ,सेवानिवृत्तीचे वय तसेच बक्षी…

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर : माहे डिसेंबर महिन्यांच्या वेतनासोबत मिळणार वाढीव डी.ए सह इतर मोठे लाभ !

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय , जिल्हा परिषद , व इतर पात्र कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची मोठी…

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते (4 था हप्ता /उर्वरित हप्ते) अदा करणेबाबत व NPS संदर्भातील प्रश्नाबाबत मा.उपसचिव यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त .

राज्य शासकीय , जिल्हा परिषदा , निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जुलै 2022 च्या वेतन/निवृत्तीवेतन…

7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते रोखीने देणेबाबत,आत्ताचे महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित .

राज्य शासन सेवेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार आहे .सदर सातवा…

राज्य शासकीय व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाढीव ३ महागाई भत्ता व इतर प्रलंबित बाबीसाठी अर्थसंकल्पीय निधी तरतुद .

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बऱ्याच दिवसापासुन अनेक आर्थिक प्रश्न प्रलंबित आहे .या प्रलंबित प्रश्नासाठी राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांकडुन आंदोलन करण्यात आले होते…

वाढीव महागाई भत्ता , महागाई भत्ता फरक  व 7 वा वेतन आयोग थकबाकी तिसरा हप्तासाठी निधीची तरतुद.

राज्य शासकिय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वाढीव 3 टक्के महागाई भत्ता बाबत माहे फेब्रुवारी महीन्याच्या अर्थसंकल्पात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे…

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे 7 वा वेतन आयोग थकबाकी हप्ता प्रदानाबाबत परिपत्रक .

जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता प्रदान करण्याबाबत शिक्षण संचालक यांचे…

7 वा वेतन आयोग थकबाकी फरकाचे हप्ते जानेवारी /फेब्रुवारी वेतन देयकासोबत .

राज्य शासकीय ,जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांचे 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचा पहिला हप्ता बाकी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता…

कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी !जानेवारी 2022 वार्षिक महागाई भत्ता 3 % ने वाढणार .

दरवर्षी केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा जानेवारी व जुलै महिन्यात वाढवला जातो .01 जुलै 2021…

मराठी बातमी