Tag: BANK OF BARODA JOB

(BOB ) बँक ऑफ बडोदा मध्ये पद भरती प्रक्रिया 2022

बँक ऑफ बडोदा मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

 बँक ऑफ बरोदा (BANK OF BARODA ) 159 जागांसाठी भरती प्रक्रिया  2022

बँक ऑफ बरोदा मध्ये 159 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . शैक्षणिक अर्हता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात…

बँक ऑफ बडोदा (BOB) विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

बँक ऑफ बडोदा मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र…

मराठी बातमी