कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी नागपुर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया 2022

कॅन्टोनमेंट बोर्ड कामठी नागपुर येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे .पदांचा सविस्तर तपशिल खालील प्रमाणे आहे . अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. शिक्षक 02 02. दाई (मिडवाईफ ) 01 03. वार्ड सेवक ( महिला ) 01   एकुण पदांची संख्या 04 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता … Read more