CISF केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षा दल (central industrial security force ) मध्ये 1149 जागेसाठी भरती प्रक्रिया 2022.

 CISF केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षा दल (central industrial security force ) मध्ये 1149 जागेसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – हेड कॉन्स्टेबल / फायर Name of post – head constable / fire पद संख्या – 1149 Total number of post … Read more