ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी  पात्रता मध्ये बदल , 10 वी मध्ये हे विषय असणे अनिवार्य व इतर या पात्रता आवश्यक .

ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी मेगाभरती राबविण्यात येत असुन या पदासाठी कोणतीही परीक्षा नसुन केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवर निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे .परंतु यामध्ये अल्पश : बदल करण्यात आला आहे . दहावीमध्ये अनिवार्य विषय व इतर पात्रता केंद्र सरकारकडुन जाहीर करण्यात आली असल्याने , आवश्यक पात्रता असणारे उमेदवाराच GDS पदासाठी अर्ज करु शकतील .याबाबतची आवश्यक पात्रता … Read more

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक भरती 2022 साठी EXPECTED CUT OFF कितीला लागेल ? पाहा संवर्गानुसार CUT OFF .

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक पदांच्या 3026 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , निवड प्रक्रिया ही केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवरुन केली जाणार आहे .महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक भरती 2022 पदानुसार व संवर्गानुसार EXPECTED CUT OFF किती लागेल याविषयीची सविस्तर पाहुयात . डाकसेवक पदासाठी निवड प्रक्रिया ही 10 वीच्या टक्केवारीनुसार केली जाणार असुन 10 वीच्या टक्केवारीनुसार  EXPECTED CUT … Read more

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर भत्यासह किती पगार मिळतो ? GDS कर्मचाऱ्यांचे Salary Slip पाहा

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासानुसार वेतन संरचना तयार करण्यात आली आहे . डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाचे तास ,पद यानुसार वेतनमान अवलंबुन असते . डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळत नसुन डाकसेवक कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ही कामाच्या तासानुसार अवलंबुन आहे .डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो ? डाकसेवक कर्मचाऱ्यांची Salary Slip खालीलप्रमाणे पाहुयात . GDS BPM LEVEL – 2 … Read more