Tag: GDS SALARY

ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी  पात्रता मध्ये बदल , 10 वी मध्ये हे विषय असणे अनिवार्य व इतर या पात्रता आवश्यक .

ग्रामीण डाकसेवक पदासाठी मेगाभरती राबविण्यात येत असुन या पदासाठी कोणतीही परीक्षा नसुन केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवर निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार…

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक भरती 2022 साठी EXPECTED CUT OFF कितीला लागेल ? पाहा संवर्गानुसार CUT OFF .

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक पदांच्या 3026 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , निवड प्रक्रिया ही केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवरुन केली…

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर भत्यासह किती पगार मिळतो ? GDS कर्मचाऱ्यांचे Salary Slip पाहा

ग्रामीण डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासानुसार वेतन संरचना तयार करण्यात आली आहे . डाकसेवक कर्मचाऱ्यांना कामाचे तास ,पद यानुसार वेतनमान अवलंबुन…

मराठी बातमी