Tag: GPF SLIP

ऑनलाईन भविष्य निर्वाह निधी स्लिप अशी काढा.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची ऑनलाईन पद्धतीने भविष्य निर्वाह निधीची प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्याने कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन संकेतस्थळावर मागील सर्व संगणकीकृत्त करण्यात आलेले स्लिप…

मराठी बातमी