Tag: HRA

कर्मचाऱ्यांना घरभाडे मिळवण्यासाठी मुख्यालयी रहात असल्याबाबत , ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक ! शासन निर्णय निर्गमित .

राज्य शासन सेवेच्या ग्रामीण भागामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणेबाबत ग्रामविकास विभागाकडुन आवश्यक त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . याबातचा ग्रामविकास…

Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांचा माहे सप्टेंबर महिन्यापासुन घरभाडे भत्ता बंद ! शासनाकडून आदेश जारी .

राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता बाबत आत्ताची मोठी बातमी आली आहे . ती म्हणजे कर्मचाऱ्यांना माहे सप्टेंबर महिन्याच्या…