IDEMI मुंबई येथे विविध पदांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

IDEMI मुंबई येथे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 01. सहाय्यक प्रोग्रामिंग /ॲडमिनिस्ट्रेशन 10 02. मेकॅनिक (इलेक्ट्रॉनिक) 03 03. मेकॅनिक (इलेक्ट्रॉनिक) 03 04. फिटर 03 05. मशिनिस्ट 03 06. ग्रांइंडर (मशिनिस्ट) 01 07. टुल्स /डाई मेंकिंग … Read more