Tag: indian HQ recruitment

HQ साऊथ कमांड मध्ये केवळ 10 वी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

HQ साऊथ कमांड मध्ये केवळ 10 वी पात्रताधारक उमेदवारांसाठी 58 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज…

आपण जर 10 उत्तीर्ण पात्रतेवर सरकारी नौकरी शोधत असाल , तर मुख्यालय दक्षिण कमांड पुणे येथे नौकरीची मोठी संधी .

मुख्यालय दक्षिणी कमांड , पुणे विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून , शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

भारतीय सैन्य दलाच्या हॉस्पीटलमध्ये केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी नौकरीची मोठी संधी .

भारतीय सैन्य दलाच्या हॉस्पीटलमध्ये केवळ 10 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात…