भारतीय नौदल मध्ये अग्निपथ योजना अंतर्गत 2800 जागांसाठी महाभरती .

भारतीय नौदल मध्ये अग्निपथ योजना अंतर्गत 2800 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदाचे नाव – अग्निवीर ( भारतीय नौदल ) पात्रता – 12 वी ( गणित आणि भौतिकशास्त्र व रयासनशास्त्र /जीवशास्त्र / संगणक विज्ञान यापैकी एक विषयासह उत्तीर्ण ) एकुण जागांची … Read more

Indian Navy : भारतीय नौदल पद भरती प्रक्रिया 2022

भारतीय नौदल मध्ये विविध पदांसाठी पद भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पदाचे नाव पदांची संख्या 01. फार्मासिस्ट 01 02. फायरमन 120 03. पेस्ट कंट्रोल कामगार 06   एकुण पदांची संख्या 127 पात्रता – अधिक माहितीसाठी सविस्तर जाहीरात पाहा आवेदन … Read more

भारतीय नौदलमध्ये 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी 2500 जागांसाठी महाभरती

भारतीय नौदलामध्ये 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन आवेदन मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पद नाम  पदांची संख्या 01. सेलर ( AA/ SSR) 2500   एकुण पदांची संख्या 2500 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – 60 टक्के गुणासह 12 विज्ञान शाखेतुन गणित व भौतिकशास्त्र … Read more

केवळ 10 पास उमेदवारांसाठी, भारतीय नौदल (संरक्षण मंत्रालय )मध्ये 1531 जागांसाठी महाभरती 2022.

भारतीय नौदल मध्ये 1531 जागांसाठी भरती  प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पद नाम पदांची संख्या 1. इलेक्ट्रिकल फिटर 164 2. प्लेटर इलेक्ट्रो 10 3. फिटर इंजिन 163 4. फाउंड्री 06 5. मेकर पॅटर्न 08 6. फिटर आय.सी.ई 110 7. फिटर इन्स्टेमेंट 31 … Read more