Tag: mahagai bhatta 34%

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2022 पासुन 34 टक्के महागाई अनुज्ञेय करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित ! दि.17.08.2022

राज्य शासन सेवेतील शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 3 टक्के वाढीव महागाई भत्ता जानेवारी 2022 पासुन…

मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता बाबत लवकरच होणार मोठी घोषणा !

राज्य कर्मचाऱ्यांना डी.ए वाढीबाबत मोठी अपडेट लवकरच येणार आहे .राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 3 टक्के डी.ए…

Employee news : सरकारी / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ( DA ) 34% /38% संदर्भात मोठी अपडेट .

सरकारी /निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी डी.ए बाबत आनंदाची अपडेट आली आहे . ती म्हणजे जुलै 2022 पासुन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता मध्ये…

State employee : राज्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ताबाबत आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट !

राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव महागाई भत्ता जुलै महीन्याच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत अदा करणे प्रस्तावित होते…

बैठकीनंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ,जानेवारी 2022 पासुन 34% दराने महागाई भत्ता देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय ,शासन निर्णय लवकरच .

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या सोबत दि.22.07.2022 रोजी महत्वपुर्ण बैठक संपन्न झाली आहे .सदर बैठकीमध्ये राज्यातील…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 34% दराने महागाई भत्ता , DA फरकासह जुलैच्या वेतन / पेन्शन देयकासोबत ! आत्ताची महत्वपुर्ण अपडेट .

राज्यातील शासकीय , निवृत्तीवेतनधारक , जिल्हा परिषद व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जानेवारी डी.ए वाढ जुलै वेतन देयकासोबत अदा करणेबाबतच्या प्रस्तावाला…

BREAKING NEWS : सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता जुलै 2022 पासुन 38% दराने !

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे .ती म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन 38…

राज्य शासकीय / निवृत्तीवेनधारक कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी , जुलै महिन्यापासुन 34 टक्के महागाई भत्ता राज्य शासनचा निर्णय .

राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेनधारक ,जिल्हा परिषदा व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासुन 34 टक्के दराने वाढीव महागाई भत्ता मिळणार आहे…

राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 पासुन महागाई भत्ता 34 % ,महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय !

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे .जूलै महिन्यापासुन राज्यात शिवसेना – भाजपा युतीची सत्ता येण्याची शक्यता…

राज्य कर्मचाऱ्यांना 01 जुलै पासुन 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार , डी.ए वाढीच्या प्रस्तावावर सरकारचा शिक्कामार्तब !

राज्य शासन सेवेतील शासकीय , जिल्हा परिषदा , अनुदानित खाजगी शाळेतील कर्मचारी त्याचबरोबर निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीबाबत आनंदाची…