Tag: mahagai bhatta farak

मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता बाबत लवकरच होणार मोठी घोषणा !

राज्य कर्मचाऱ्यांना डी.ए वाढीबाबत मोठी अपडेट लवकरच येणार आहे .राज्यातील शासकीय / निवृत्तीवेतनधारक कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन 3 टक्के डी.ए…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता फरकासह,DA 34%  बाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित होणार .

राज्यातील शासकीय ,निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जानेवारी 2022 पासुन 3 टक्के DA वाढ लागु करण्यात येणार…

BREAKING NEWS : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता ( DA)  मध्ये 4 टक्के वाढीची घोषणा .

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी आलेली आहे , ती म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासुन 4 टक्के वाढीव महागाई भत्ता मिळणार…

बैठकीनंतर राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ,जानेवारी 2022 पासुन 34% दराने महागाई भत्ता देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय ,शासन निर्णय लवकरच .

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची राज्याच्या मुख्य सचिव यांच्या सोबत दि.22.07.2022 रोजी महत्वपुर्ण बैठक संपन्न झाली आहे .सदर बैठकीमध्ये राज्यातील…

BREAKING  NEWS : अखेर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के डी.ए व 3 टक्के DA फरकास मंजुरी .

राज्य शासनाकडुन राज्यातील शासकीय , निवृत्तीवेतनधारक व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन महागाई भत्ता वाढ व महागाई भत्ता फरकाची…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना 34 % महागाई भत्ताचा तिसरा हप्ता मिळणार .

सातव्या वेतन आयोगानुसार , राज्य शासनाने आखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या DA मध्ये केंद्र सरकारप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे .राज्यातील कर्मचाऱ्यांना…

BREAKING NEWS : राज्य शासकीय / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासुन DA फरकासह ,34% दराने DA लागु !

राज्यातील शासकीय /पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना DA वाढीबाबत आत्ताची मोठी आनंदाची अपडेट आली आहे .ती म्हणजे राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय /जिल्हा…

GOOD NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 मध्ये  34 % दराने DA मिळणार ,राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट !

राज्यातील शासकिय / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना मोठी आनंदाची बातमी आली आहे . ती म्हणजे राज्यातील कर्मचाऱ्यांची DA वाढीबाबतची खुप दिवसापासुनची प्रतीक्षा…

GOOD NEWS : राज्य शासकिय / पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 % DA लागु करणेबाबत वित्त विभागाची प्रक्रिया पुर्ण .

राज्य शासकिय व पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यंना कंद्र सरकारच्या धर्तीवर 34 % दराने महागाई भत्ता लागु करणेबाबतचा मार्ग सरकारकडुन मोकळा झाला आहे…

BREAKING NEWS : राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे  34 % DA  व जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , राज्य शासनाची कॅबिनेट बैठक .

राज्‍य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे . ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर…

मराठी बातमी