Tag: maharashtra budget 2022

Budget 2022 : अर्थसंकल्पामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काय मिळणार !

दि.03.03.2022 पासुन महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे . हे अर्थसंकल्पिय अधियवेशन दि.25.03.2022 पर्यंत चालणार आहे .राज्याचे अर्थसंकल्प दि.11…

मराठी बातमी