Tag: Maharashtra CET

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी  सीईटी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहिर ! आजपासुन ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात .

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 या वर्षाकरीता व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सीईटी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर झाले आहे . आजपासुन अर्ज भरण्याची सुरुवात झाली…

मराठी बातमी