Tag: maharashtra GDS RESULT

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक ( GDS ) 2022 निकाल , संवर्गनिहाय CUT OFF जाणुन घ्या .

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक (GDS )  2022 चा संवर्गनिहाय किती लागेल , याची सर्वांना प्रतिक्षा लागली आहे .महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवकांच्या 3026…

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक भरती 2022 साठी EXPECTED CUT OFF कितीला लागेल ? पाहा संवर्गानुसार CUT OFF .

महाराष्ट्र ग्रामीण डाकसेवक पदांच्या 3026 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन , निवड प्रक्रिया ही केवळ 10 वीच्या टक्केवारीवरुन केली…

मराठी बातमी