राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदासांठी भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पद नाम पदांची संख्या 01. इलेक्ट्रिकल 06 02. मटेरियल मॅनेजमेंट 09 03. मेकॅनिकल 10 04. माइनिंग 04   एकुण पदांची संख्या 29 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता – … Read more

नॅशनल मिनरल विकास कार्पोरेशन (NMDC) मध्ये 200 जागेसाठी भरती प्रकिया.

नॅशनल मिनरल विकास कार्पोरेशन (NMDC) मध्ये 200 जागेसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. अ.क्र पद नाम पद संख्या 1. फिल्ड अटेंडंट 43 2. मेंटेनन्स सहाय्यक मेकॅनिक 90 3. मेंटेनन्स सहाय्यक इलेक्ट्रिक 35 4. MCO 04 5. HEM 10 6. इलेक्ट्रिशियन 07 7. … Read more