Tag: NMDC

राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदासांठी भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय मिनरल विकास कॉर्पोरेशन मध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे . शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…

नॅशनल मिनरल विकास कार्पोरेशन (NMDC) मध्ये 200 जागेसाठी भरती प्रकिया.

नॅशनल मिनरल विकास कार्पोरेशन (NMDC) मध्ये 200 जागेसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत…