Tag: NPS योजना मध्ये होणार बदल

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी ! जूनी पेन्शन ऐवजी NPS योजनामध्ये माेठा बदल .

राज्य शासन सेवेतीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे .ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत ,…

मराठी बातमी