राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित ! दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे दिले आदेश !

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतनातुन कपात झालेली रक्कम व शासनाचा देय हिस्सा यांच्या हिशोबाच्या पावत्या देण्याबाबतची कार्यवाही दि.31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण करणेबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या कडुन एक अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.09 डिसेंबर 2022 रोजी निर्गमित झाले आहेत . … Read more

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन अधिसुचना ( GR ) निर्गमित  !  दि.21.11.2022

महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन संदर्भात राज्य शसनाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण अधिसुचना निर्गमित झाली आहे . सदर शासन अधिसुचना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडुन दि.21.11.2022 रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहे . सदर वित्त विभागाची सवितस्तर शासन अधिसूचना पुढीलप्रमाणे पाहुयात . निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण अधिपिनयम , 2013 च्या क्रमांक रानिप्र 2022 प्र./ क्र .32 … Read more

NPS मध्ये गंतवणुक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल ! या पेन्शन Calculator च्या माध्यमातुन जाणून घ्या !

राष्ट्रीय पेन्शन योजना देशामध्ये कार्यन्वित करण्यात आलेली असून , सरकारी कर्मचाऱ्यांसह खाजगी क्षेत्रामध्ये काम करणारे कर्मचारी देखिल या पेन्शन योजनमध्ये गुंतवणूक करुन सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवू शकतात . परंतु किती गंतवणुकी केल्यास किती रुपये पेन्शन मिळेल हे आपण राष्ट्रीय पेंशन प्रणालीवर उपलब्ध असणाऱ्या Pension Calculator च्या माध्यमातुन जाणुन घेणार आहोत . या पेन्शन Calculator मध्ये आपल्याला … Read more

सन 2005, च्या नंतर भरती झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होतोय मोठा अन्याय ! वाचा सविस्तर वृत्त .

D.C.P.S./ N.P.S. याकडे कर्मचाऱ्यांने  आता दुर्लक्ष केले भविष्यात सेवानिवृत्तीनंतर मोठ्या आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागणार आहे . याचे काही जिवंत उदाहरण पुढीलप्रमाणे आहेत .राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांने या विषयाकडे गांभिर्याने लक्ष दिले पाहीजे .जुनी पेन्शन योजने मध्ये अनेक आर्थिक लाभाचे प्रयोजन होते , परंतु राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये हे लाभ लागु होत नाहीत . ता.कोरची … Read more

NPS : कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन ( NPS ) योजनेमध्ये मोठे बदल !

राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्याऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी , सरकारकडुन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे .यामध्ये प्रमुख चार बदल करण्यात आले आहे , यामुळे एनपीएस खात्यामध्ये योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे .या योजनेमध्ये नेमके कोणते बदल करण्यात आले आहेत . याबाबतची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे पाहुयात . ई – नामांकन प्रोसेस … Read more

सरकारच्या या पाच बेस्ट गुंतवणुक योजनेत 12 % ते 15 % व्याजदराने पैसे गुंतवा , व चांगला रिटर्न ( लाभ ) मिळवा .

आजच्या महागाईच्या युगामध्ये ,पैशांची योग्य व सुरक्षित गुंतवणुक करुन अत्यंत गरजेचे आहे . आजकाल जास्त रिटन्सच्या नावाने फसवणुक मोठ्या प्रमाणात होत आहेत .यामुळे सरकारी योजनेत आपले पैसे सुरक्षित व चांगले रिटर्न कसे मिळवायचे , सरकारचे कोणत्या गुंतवणुक योजना आहेत .ज्यामध्ये आपल्याला 12 टक्के ते 15 टक्के व्याजदर प्रतीवर्षी मिळेल व आपले गंतवलेले पैसे देखिल सुरक्षित … Read more

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( NPS ) लागु असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका .

राज्य सरकारने सन 2005 नंतर शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागु करण्यात आली होती . कालांतराने , राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) राज्य कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आली आहे . परंतु 2005 नंतर लागु करण्यात आलेली अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या कोणत्या प्रकारच्या योगदाची नोंद नाही .अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेमधील रक्कम NPS … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी ! जूनी पेन्शन ऐवजी NPS योजनामध्ये माेठा बदल .

राज्य शासन सेवेतीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे .ती म्हणजे राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत , दि .25 जानेवारी रोजी विधानसभेत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते .परंतु या चर्चासत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पदरी मोठी निराशा आली आहे . कारण या चर्चासत्रामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री मा . अजितदादा पवार सरकारची भुमिका स्पष्ट केली … Read more

जुनी पेन्शन योजना लागु झाल्यास , NPS धारकांच्या वेतनातुन होणारी कपात होणार बंद ! जाणुन घ्या सविस्तर .

NPS धारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु झाल्यास , वेतनामध्ये मोठा बदल होणार आहे .कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनात मोठी कपात होणार आहे . कारण NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात राज्य शासन DCPC च्या माध्यमातुन योगदान देते . ही DCPC ची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात जमा केली जाते . कर्मचाऱ्यांचे यामध्ये 10 टक्के योगदान आहे . तर राज्य … Read more

जुनी पेन्शन योजना लागु झाल्यास , NPS मधील शासनाच्या योगदानाची रक्कम सरकार काढुन घेणार .

राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लवकरच राष्ट्रीय पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात येणार आहे . असे झाल्यास , NPS खात्यामधील शासनाच्या योगदानाची रक्कम सरकारकडुन काढुन घेतले जाणार आहे . NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांचे योगदान 10 टक्के असुन राज्य शासनाचे योगदान हे 14 टक्के आहे . जर राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु झाल्यास , ही 14 … Read more