Tag: NTRO recruitment

NTRO राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था , भरती प्रक्रिया 2022

राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था ,मध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा…

मराठी बातमी