पंजाब नॅशनल बँक  ( PNB ) मध्ये शिपाई व सफाईगार पदांसाठी पर्मनंट नौकरीची मोठी संधी .

पंजाब नॅशनल बँक मध्ये शिपाई व सफाईगार पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .रिक्त पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . अ.क्र पद नाम पदांची संख्या 01. शिपाई 14 02. सफाईगार 34   एकुण पदांची संख्या 48 आवश्यक शैक्षणिक पात्रता  – पद क्र.01 साठी 12 वी , इंग्रजी भाषा मुलभुत ज्ञान . पद.क्र.02 साठी 10 अनुत्तीर्ण … Read more