Tag: PUNJAB NATIONAL BANK

BANK JOB : पंजाब नॅशनल बँक मध्ये पद भरती प्रकिया 2022

पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये विविध पदांसाठी भरती प्रकिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदनाम व…

पंजाब नॅशनल बँक  ( PNB ) मध्ये शिपाई व सफाईगार पदांसाठी पर्मनंट नौकरीची मोठी संधी .

पंजाब नॅशनल बँक मध्ये शिपाई व सफाईगार पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे .रिक्त पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे .…

मराठी बातमी