Tag: rojandari karmchari

State employee : राज्य शासन सेवेतील हे निकष पुर्ण करणारे सर्वच रोजंदारी / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सवेत सामावुन घेतले जाणार .

न्यायालयाच्या निकालानंतर आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत 10 वर्षापेक्षा जास्त वर्षे रोजंदारी /कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेतले जाणार…

मराठी बातमी