SRPF : महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस बल , सशस्त्र पोलिस जवान पदासाठी भरती

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलिस बलामध्ये , सशस्त्र पोलिस जवान पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असुन शैक्षणिक पात्रताधारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत .सदर भरती प्रक्रिया केवळ पुरुष उमेदवारांसाठी असुन , पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . पदनाम – सशस्त्र पोलिस शिवाई ( जवान ) एकुण पदांची संख्या – 105 शैक्षणिक पात्रता – 12 वी शारिरीक … Read more

SRPF राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये केवळ 7 वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भोजन सेवक /सफाईगार पदासाठी नौकरीची मोठी संधी .

राज्य राखीव पोलिस दल मध्ये भोजन सेवक व सफाईगार पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.  शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत . पदांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . SRPF गट क्र.06 धुळे अ.क्र पदाचे नाव पद संख्या 01. भोजन सेवक 17 02. सफाई कामगार 02   एकुण पदाची संख्या 19 SRPF गट क्र.13 … Read more

राज्य राखीव पोलीस बल गोंदिया ,चतुर्थ कर्मचारी पद भरती 2022.

राज्य राखीव पोलीस बल गोंदिया ,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून शैक्षणिक पात्रता धारक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत .पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे . 1) पदाचे नाव – भोजन सेवक पद संख्या – 04 शैक्षणिक पात्रता – 7 वि वेतनमान – 15000- 47600/- 2) पदाचे नाव – सफाईगार पद संख्या – 02 … Read more