Tag: zp शिक्षक

राज्य कर्मचाऱ्यांचे सन 2022 मधील जिल्हांतर्गत / आंतरजिल्हा बदली संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गिमित !

राज्य शासन सेवेत कार्यरत जिल्हा परिषदेतील शिक्षक संवर्गाच्या सन 2022 मधील जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत ग्रामविकास विभागाचा अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.12.10.2022…

राज्य शासन सेवेतील वर्ग – क व वर्ग –ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.20.09.2022

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषदेच्या वर्ग क व वर्ग ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण बाबतचा ग्रामविकास…

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर…

मराठी बातमी