Tag: zp शिक्षक

राज्य शासन सेवेतील वर्ग – क व वर्ग –ड कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित .GR दि.20.09.2022

राज्य शासन सेवेतील जिल्हा परिषदेच्या वर्ग क व वर्ग ड च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी मान्यताप्राप्त संघटनेबाबत स्पष्टीकरण बाबतचा ग्रामविकास…

ZP जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली बाबत महत्त्वाचे परिपत्रक 2022.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . जिल्हा अंतर्गत त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांनी विकल्प यादी त्याचबरोबर…

मराठी बातमी